Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Diablo II 1.13c / Knights Arena PvP Recipes - подробно!
« Last post by Destructive on July 14, 2021, 01:59:23 PM »
Knights Arena PvP Recipes - подробно!

Повече информация относно мода може да намерите в тази тема.

ОТНОСНО МОДА:
  • Модът е на normal. Резистите са свалени на -70, но отчита нула. Това е визуален bug. За да сметнете резистите си, извадете 70, напр. ако имате резисти 200, значи реално сте със 130. Няма Аnya бъг и нужда от rejoin.
  • Всички предмети на пазара са ilvl 1 до ilvl 20 и не позволяват максимален брой дупки. За да станат високо ниво, трябва да се превъртят поне веднъж без нищо в куба за superior quality или с рецепта. След transmute предметът става ilvl 95 + и дава максималният си брой дупки
.
  • Дефф бъгът е премахнат. Ако ползвате armor, направете всичко нужно по него и накрая го обърнете в eth. Стане ли eth, предметът не позволява правене на дупки или друга модулация
.
[/list]

РЕЦЕПТИ В МОДА:
Reroll:
 ● Hellfire Torch -> Hellfire Torch
 ● 1 magic item -> magic item
 ● 1 rare item -> rare item
 ● 1 set item -> set item
 ● 1 craft item -> craft item

Upgrade normal armor/weapon:
 ● 1 stamina + basic normal armor/weapon -> exceptional armor/weapon
 ● 1 stamina + exceptional armor/weapon-> elite armor/weapon
 ● 2 stamina + normal item -> rare armor same type
 ● 2 mana potion + normal item -> magic item same type
 ● 2 Antidote Potion + normal item -> set item same type
 ● 1 Thawing Potion + normal item-> unique item same type /without jewels/
 ● 3 Thawing Potion + magic jewel -> unique jewel
 ● 1 item + 2 health potions -> duplicate/cloning item
 ● 1 cham rune + 1 unique weap/armor -> repair/recharge unique weap/armor
 ● 3 Stamina -> Token

Upgrade Quality:
 ● armor/weapon normal non eth ->  upgrade -> armor/weapon superior
 ● armor/weapon sup non eth ->  reroll superior armor/weapon

 ● 2 Zod (r33)  + unique/rare/magic item -> ethereal item
 ● 2 Zod (r33)  + normal (noeth, nosup, no sock) weapon/armor -> ethereal normal weapon/armor
 ● 4 Zod (r33) + basic armor/weapon superior sock -> armor/weapon superior eth - same number socks (save runes/jewels/gems)

Socking:
Armor - 2 / 3 /4 scroll portal
 ● 2 scroll portal +  normal/superior armor -> 2 socketed normal/superior armor
 ● 3 scroll portal +  normal/superior armor  -> 3 socketed normal/superior armor
 ● 4 scroll portal +  normal/superior armor -> 4 socketed normal/superior armor

Weapons - 2 / 3 / 4 scroll identify, 2 scroll portal (5 sock), 3 scroll portal (6 sock)
 ● 2 scroll identify + normal/superior weapon -> 2 socketed superior weapon
 ● 3 scroll identify + normal/superior weapon -> 3 socketed superior weapon
 ● 4 scroll identify + normal/superior weapon -> 4 socketed superior weapon
 ● 2 scroll  portal + normal/superior weapon-> 5 socketed superior weapon
 ● 3 scroll  portal + normal/superior weapon -> 6 socketed superior weapon

 ● 1 Tome portal +  uniqie/set/craft/rare noeth armor/weapon -> 1 socketed uniqie/set/craft noeth armor/weapon
 ● 1 Tome portal +  any noeth magic armor/weapon  -> 2 socketed magic armor/weapon
 ● 1 Tome portal +  any noeth rare torso armor  -> 2 socketed rare torso armor

GrandCharms - Skillers
 ● Grand Charm + 1 El/Eld/Tir rune  -> 3 Tab Skillers + 45 life/ 12 fhr /7frw
 ● El rune + GC =Tab 1, Eld rune + GC =Tab 2, Tir rune + GC =Tab 3 Class Skill

Max Ar Deff Charms - Rune r4 / r5 / r6 / r7 + Grand Charm
 ● 1 nef rune + GC -> 10 Maximum Damage 76 Attack Rating + 45 life/12% fhr/7% frw
 ● 1 eth rune + GC ->132 Attack Rating +  45 life/12% fhr/7% frw
 ● 1 ith rune  + GC  -> GC100 Deffence +  45 life/6str/6dext
 ● 1 tal rune  + GC  -> GC 59 mana +  45 life/12% fhr/7% frw

Small Charms:
 ● 1 el rune  + 1 small charm -> fire res 11 small charm  + 20 life/5 fhr/3 frw
 ● 1 eld rune + 1 small charm  -> cold res 11 small charm + 20 life/5 fhr/3 frw
 ● 1 tir rune + 1 small charm  -> light res 11 small charm + 20 life/5 fhr/3 frw
 ● 1 nef rune + 1 small charm   -> psn res11 small charm + 20 life/5 fhr/3 frw
 ● 1 eth rune + 1 small charm -> 5 all res small charm  + 20 life/5 fhr/3 frw
 ● 1 ith rune + 1 small charm -> 17 mana small charm  + 20 life/5 fhr/3 frw
 ● 1 tal rune + 1 small charm -> 3 Max 20 AR small charm  + 20 life/5 fhr/3 frw
 ● 1 ral rune + 1 small charm -> 36 AR small charm  + 20 life/5 fhr/3 frw
 ● 1 ort rune + 1 small charm -> 30 Deffence small charm  + 20 life/5 fhr/3 frw
 ● 1 thul rune + 1 small charm ->   fire/light/cold res small charm  + 2 str
 ● 1 amn rune + 1 small charm -> small charm  + psn/allres/17mana + 2 str
 ● 1 sol rune + 1 small charm ->   fire/light/cold res small charm  + 2 dex
 ● 1 shael rune + 1 small charm -> small charm  + psn/allres/17mana + 2 dex
 ● 1 dol rune + 1 small charm ->   max/ar /ar /deff small charm  + 2 str
 ● 1 hel rune + 1 small charm -> small charm  + max/ar /ar /deff + 2 dex
 ● 1 io rune + 1 small charm -> small charm 175 psn + 20 life/5fhr/3frw
 ● 1 lum + 1 small charm -> small charm 451 psn + sc 10-20 cold dmg + 20 life
Large Charms:
 ● 1 el + large charm -> 60 deff + 5dex/5str/8fhr
 ● 1 eld + large charm -> 77 AR + 5dex/5str/8fhr
 ● 1 tir + large charm -> 6 Max Dmg/48AR + 35 life/5dex/5st

Jewels Recipes:
 ● Jewel + 1 El Rune -> 20 Life + 15% All Resistance/ 30 Cold/ 30 fire
 ● Jewel + 1 Eld Rune -> 20 Life + 30 Light Resistance/ 30 Psn/ 20 Mana
 ● Jewel + 2 Tir Rune -> 15% All Resistance + 15 IAS/7fhr/-15req
 ● Jewel + 1 Nef Rune -> 30 % Cold Resistance + 15 IAS/7fhr/-15req
 ● Jewel + 1 Eth Rune -> 30 % Fire Resistance + 15 IAS/7fhr/-15req
 ● Jewel + 1 Ith Rune -> 30 % Light Resistance + 15 IAS/7fhr/-15req
 ● Jewel + 1 Tal Rune -> 30 % Poison Resistance + 15 IAS/7fhr/-15req
 ● Jewel + 1 Ral Rune -> 40 % ED + 15 IAS/7fhr/-15req
 ● Jewel + 1 Ort Rune -> 15 Max Dmg + 15 IAS/7fhr/-15req
 ● Jewel + 1 Thul Rune -> 20 life + 40 % ED/ 15 Max Dmg / 100 AR
 ● Jewel + 1 Amn Rune ->30 MaxDmg /10 Min+5 Max-add10-15 /15 MaxDmg+40 ED%
 ● Jewel + 1 Sol Rune ->100 Attack Rating + 9 str / 9 dext / 7fhr

Magic Armors, Shields, Circlets Recipes:
 ● Magic Armor + 1 el rune -> Magic armor 4 sock 100 life
 ● Magic Armor + 1 eld rune -> Magic armor 4 sock 24 fhr
 ● Magic Armor + 1 tir rune -> Magic armor 4 sock 20 str
 ● Magic Shiled + 1 el rune -> Magic shield 4 sock 60 life
 ● Magic Shield + 1 eld rune -> Magic shield 4 sock 17 fhr
 ● Magic Shield + 1 eld rune -> Magic shield 4 sock 30 FBR 20 ICB
 ● Magic Club + 1 el rune -> Magic Club of Atlus 2 sock 30 str
 ● Magic Tiara + 1 nef rune -> Magic Tiara 3 sock 30 frw

 ● Magic Class Circlets Recipes - 1 el/ 1 eld /1 tir + magic circlet -> 3 class skill + 2 sok / 100 life / 20 cast  (30 frw/100 life amazon)

 ● Magic Class Amulet Recipes - 2 el / 2 eld / 2 tir  + Magic Amulet-> 3  Tab  1 /Tab 2 / Tab 3   class skill + 100 life / 10 cast
 ● Magic Amulet and Circlet - Possible Classic Tab skill character only!!!

 ● Normal Dimensional Shard + 2 el rune -> Magic Shard 3  fire  skills + 20 cast + fire staffmods
 ● Normal Dimensional Shard + 2 eld rune -> Magic Shard 3 light skills + 20 cast + light staffmods
 ● Normal Dimensional Shard + 2 tir rune ->  Magic Shard  3 cold skills + 20 cast + cold staffmods

 ● Normal Javelin + 2 el rune -> Magic Javelin:  6 java + 40 ias / 2 ama + 3 java + 40 ias

Rare Class Items Reroll -> Class Items Reroll 2 character skills + bonuses:
 ● Rare Katar Reroll -> Rare Katar Same type 2 assa 40 ias
 ● Rare Katar + 1 el rune-> Rare Katar 2 assa 40 ias + 200 ED + Ar&Dmg/lvl + self repair + staffmods
 ● Rare Orb Reroll -> Rare Orb Same type 2 sorc 20 cast + staffmods
 ● Rare Paladin Shield + 1 el rune-> Rare PS 30 FBR + 20 ICB + 40 life + res 20 + selfrep + 2 sock
 ● Rare Druid Helm -> Rare Druid Helm Same type 2 druid 10 fhr + staffmods
 ● Rare Necro Head -> Rare Necro Head Same type 2 Necro 30 fbr 20 icb + staffmods
 ● Rare Necro Wands -> Rare Necro Wands Same type 2 Necro 20 cast + staffmods
 ● Rare Barb Helms -> Rare Barb Helms Same type 2 Barb 10 fhr + staffmods
 ● Rare Berserker Axe + 1 el rune-> Rare BA + 2 Barb + 40 ias + 300 ED + Ar&Dmg/lvl + self repair
 ● Rare Amazon Javelin -> Rare Amazon Javelin Same type 2 Ama 2 Java 40 IAS
 ● Rare Amazon Javelin + 1 el rune -> Rare Amazon Javelin Same type 2 Ama 2 Java 40 ias  + Ar&Dmg/lvl + 200 ED + repl quant
2
Diablo II 1.13c / Diablo II - Knights Arena PvP Realm
« Last post by Destructive on July 03, 2021, 10:42:07 PM »
Diablo II - Knights PvP Realm

В Knights сървър се предлага втори игрален риълм - Knights Arena. Knights Arena, е втори риълм специално проектиран за дуели (Player vs Player mode) на база Diablo 1.13c.
Основната характеристика е да имате напълно оборудван герой с перфектни предмети и 99 level за кратко време.
Act 1 осигурява NPC's, от които може да си купите всички руни, предмети, основи и уникати. Цената на всичко е 1 gold.

Как да играя:
1. Достъпа в Knights Arena не изисква отделна Diablo инсталация или смяна на patch. Достъпа става лесно чрез смяна на риълма.
2. При влизане в игралния акаунт, горе в дясно има опция 'Change Realm'. Кликнете върху нея и долу ще ви излезе втория риълм, изберете Knights Arena.

Често срещани въпроси и проблеми:

Как да направя героя си 99 level?
Стартовия level на всеки герой е 1. В инвентъра има уникален Elixir който при употреба позволява на героя да достигне level 99 при убиването на първия моб.

Как да се сдобия с Hellfire Torch и Annihilius?
В Blood Moor има няколко Diablo клонинга, като убер, който са тотално безвредни и се убиват лесно. При убиването им, се падат относните уникални чарми. Ако торча е несъвместим с героя ви, сложете го в кубето и въртете докато стане правилния.

Как да си купя предмети, руни и основи?
Продайте от инвентъра на героя си стартовите колби на Akara. Купете след това Tiara и Stamina Potion, сложете ги в кубето и завъртете. Продайте тиарата на Акара и ще имате 10.000 gold.

Откъде мога да видя всички рецепти?
Най-долу в темата е прикачен notepad който съдържа всички рецепти и подробна информация за мода. За да го видите и изтеглите, трябва да сте логнати във форума.
За по-удобно, написана е подробна тема, която съдържа всички рецепти и може да се намери тук.

Демонстрация как да започнете в риълма: Видео
Забележка: Риълма е на тестов период за проверка на бъгове и проблеми. Следете темата за промени.
3
Sting's Maphack 1.13c / Sting's Maphack 1.13c - Gameguard Setup
« Last post by Destructive on June 09, 2021, 10:37:08 PM »
Sting's Maphack 1.13c - Gameguard Setup

Поради наличието на nProtect GameGuard Anticheat система, обикновения процес за нагласяне на Sting's Maphack се променя, затова прикачвам тази тема.

Основни стъпки за нагласяне на Sting's Maphack в сървъра:

1. В анчитийта има интегриран Sting Maphack, който работи след зареждането на играта. Изтеглете всичките файлове за мапа от ТУК.
2. Извлечете от архива всичките файлове на мапхака в инстсалационната папка на играта. Целия процес трябва да бъде направен при затворено Diablo. Ако не стане, проверете в диспечера си дали има процеси на играта, който вървят и ги спрете, или просто си рестартирайте компютъра.

Често срещани въпроси и проблеми:

Как мога да правя промени по мапхака, без да ми се затваря играта?
Излезте от играта и отстранете всичките процеси в диспечера. Мапхака се отваря от файла d2hackmap.cfg от инсталационната папка с десен бутон -> Отвори с... -> Notepad. Това отваря конфигурационния файл и можете да правите промени свободно. След промяна запазете промените и при включване на играта, направените промени ще бъдат запаметени.

Как да променя конфигурационния си файл?
Ако искате да подмените конф. файла на мапхака, копирайте относния файл и го поставете в игралната папка на Diablo, замествайки стария.

Темата е свободна за редактиране от всеки, който сметне за необходимо.
4
Ако си инсталирал играта по инструкциите на тази тема DiabloII.exe и game.exe ще се отварят като лоудери.
5
Здравейте,
линка за лоудъра не работи. Възможно ли е да се пусне друг, защото така не мога да вляза в сървъра?
6
И аз не мога да вляза с акаунтите ambassadeur,ambass1,ambass2,ambass3 и ambass4. Някой може ли да ми каже какъв е проблема?
7
Sting's Maphack 1.13c / Re: Sting's Maphack 1.13: Download and Cfg
« Last post by MooMoo on January 03, 2021, 08:15:20 PM »
нищо не става и до кога няма да има админи в играта “““““???/??
8
Diablo II 1.13c / Re: Проблем с Horadric cube
« Last post by Modeus on December 24, 2020, 04:30:16 PM »
Благодаря много за помощта!
9
Diablo II 1.13c / Re: Проблем с Horadric cube
« Last post by Destructive on December 24, 2020, 02:51:12 PM »
В сървъра са добавени голям stash и cube и са задължителни за игра. Тези проблеми се появяват, ако стоиш още с обикновения размер на кубето. Ако решиш да останеш с нормалния stash, може да загубиш доста предмети. Оставям линк за новия Patch.
10
Diablo II 1.13c / Проблем с Horadric cube
« Last post by Modeus on December 24, 2020, 06:33:27 AM »
Имам следния проблем с Horadric cube: когато се опитам да поставя нещо в него директно без да го отворя, играта забива и при излизане и влизане отново предметът е изчезнал. Ако пък отворя куба, мога да поставям предмети, но не може да се трансмутира нищо, дори Horadric staff. Моля, ако някой знае за решение на проблема, да пише.
Pages: [1] 2 3 ... 10