Author Topic: Папирус на Оракула 3 - Килерът на Разбойника  (Read 761 times)

Offline Wasp

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 20
  • Karma: +3/-0
    • Server realm: Knights Softcore
    • View Profile
Папирус на Оракула 3:   Килерът на Разбойника..

Неочаквана вест, Рицарю! Тази нощ пред Оракулът се е разкрило минало събитие от света на Злото.  Очакваме пълно тълкувание на видението му днес по обед.

Ето и новината! Години наред зъл бос е трупал богатства от коварни засади. Разбойникът е препълнил огромния си килер с вещи, ограбени от Рицари. Сега при всяка битка от него изпадат скъпоценност и магичен артефакт. Оракулът вижда, че Килерът на Разбойника е толкова претъпкан, че ще ни трябват два дни да върнем богатствата си в Кралството.

Търсачи, да намерим Разбойника Бос! Открийте, документирайте и ни насочете! Воини, изправете оръжия в битка и да вземем обратно имането, което ни принадлежи!

Сполука!
 
Статус: Текушо пророчество. Срок20-21 ноември, 2021. Старт: Следобед.

Продължителност: 20-21 ноември.
« Last Edit: December 04, 2021, 10:53:44 PM by Wasp »